Roma, 24.feb. (Adnkronos Salute) () – ” Den første leveransen Av Novava Vaccinex vil omhandle 1 million doser, som vil bli distribuert til regionene-autonome provinser søndag 27.februar. Andre forsyninger for ca 2 millioner doser forventes I Mars”. Kommisjonsstrukturen for Covid-krisen, ledet Av General Francesco Paolo Figliuolo, gjør dette kjent.

Covid: sønn, ‘ 1 mln av novava doser kommer x

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published.